Název Glottis vychází z latinského slova hlasivka - nebo-li hlasivková štěrbina. Občanské sdružení Glottis bylo nástupnickou organizací
hudebního divadla Glottis a bylo založeno v srpnu 2010. Naším hlavním cílem je vytvářet podmínky pro volnočasové aktivity dětí a mládeže.
Začátkem roku 2014 jsme provedli transformaci občanského sdružení podle NOZ a stali jsme se zapsaným spolkem.

V současnosti je naší hlavní aktivitou sportovně zaměřený kroužek mažoretek,
který je ve své aktivitě dlouhodobě na špici mažoretkového sportu České republiky.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Projekt podporovaný Jihomoravským krajem