2015-10-10 - II. zasedání výboru

14.11.2015 21:52
Zápis z II. zasedání výboru Glottis, z.s.,
sídlo Říčany u Brna, Za Horou 466
ze dne 10. října 2015
 
Přítomni:
Bc. Vojtěch Polanský, Ivana Bergmanová, Jiří Bergman, 
Výbor je usnášení schopný.
 
Hosté, členové kontrolního komise - Ing. Vít Navrátil, Martina Ondrovičová, Kateřina Semerádová
 
1) Bc. Vojtěch Polanský navrhuje ustanovit jako zapisovatelku Ivanu Bergmanovou.
Hlasování členů: pro: 3 hlasů, proti: 0 hlasů.
Přijato.
 
2) Jiří Bergman navrhuje provést kontrolu dokumentace, konkrétně zápisů zasedání Výboru spolku a Členských schůzí spolku.
Hlasování členů: pro: 3 hlasy, proti: 0 hlasů.
 
3) Ivana Bergmanovvytvořit formulář pro správnou identifikaci a zpracování zápisů zasedání Výboru spolku a Členských schůzí.
Hlasování členů: pro: 3 hlasy, proti: 0 hlasů.
Provede - Bc. Vojtěch Polanský v termínu do příštího zasedání výboru.
 
4) Bc. Vojtěch Polanský navrhuje kontrolu a následnou nápravu dokumentace spolku na webových stránkách spolku.
Hlasování členů: pro: 3 hlasy, proti: 0 hlasů. 
Provede – Martina Ondrovičová, člen kontrolní komise.
 
5) Bc. Vojtěch Polanský navrhuje svolat další zasedání výboru v prosinci 2015.
 
 
Schůze výboru byla ukončena v 18:00 hodin.
 
Zapsala: Ivana Bergmanová
 
Zápis schválili přítomni členové výboru:
 
Bc. Vojtěch Polanský
 
 
Jiří Bergman
 
 
Ivana Bergmanová
 
 
v Kralicích nad Oslavou dne 10. října 2015
 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Projekt podporovaný Jihomoravským krajem