2014-01-12 - Zápis z mimořádného zasedání výboru

14.11.2015 21:36
Zápis z mimořádného zasedání výboru z.s. GLOTTIS,
sídlo Říčany u Brna, Za horou 466
ze dne 12. ledna 2014
 
Přítomni:
Bc. Vojtěch Polanský, Ivana Bergmanová, Jiří Bergman
Výbor je usnášení schopný.
 
1)  Předseda Výboru navrhuje pro jednoznačnou identifikaci osob z.s. Glottis doplnit zápis Výboru o rodná čísla
zvolených osob.
hlasování Výboru : pro: 3 hlasy, proti : 0 hlasy
 
2) Předseda Výboru prohlašuje, že na základě hlasování na I. zasedání výboru z.s. GLOTTIS, sídlo Říčany u
Brna, Za horou 466 , ze dne 11. ledna 2014 byli Výborem zvoleni :
  • předseda výboru : Bc. Vojtěch Polanský, nar. ********, r.č.: ***********, bydlištěm Za Horou 466, Říčany,
  • místopředseda výboru : Jiří Bergman, nar. ********, r.č.: ***********, bydlištěm Za Sokolovnou 223,
    Kralice nad Oslavou,
  • pokladník spolku : Ivana Bergmanová, nar. ********, r.č.: *********** , bydlištěm Za Sokolovnou 223,
    Kralice nad Oslavou
Zápis schválili přítomní členové Výboru. v Kralicích nad Oslavou 12. ledna 2014
 
Ivana Bergmanová
Jiří Bergman
Bc. Vojtěch Polanský

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Projekt podporovaný Jihomoravským krajem