2014-01-11_I. zasedání Členské schůze

14.11.2015 20:24
ZÁPIS Z I. ZASEDÁNÍ Členské schůze Glottis, z.s.,
se sídlem v Říčanech u Brna, Za horou 466
ze dne 11. ledna 2014
 
Přítomni:
Bc. Vojtěch Polanský, Ivana Bergmanová, Jiří Bergman, Ing. Vít Navrátil, Martina
Ondrovičová, Kateřina Semerádová
Členská schůze je usnášeníschopná.
 
1) Ivana Bergmanová navrhuje k řízení Členské schůze Vojtěcha Polanského.
Hlasování rady : pro: 6 hlasy, proti : 0 hlasů.
Přijato.
 
2) Jiří Bergman navrhuje zapisovatelku Ivanu Bergmanovou.
Hlasování rady : pro: 6 hlasy, proti : 0 hlasů.
Přijato.
 
3) Vojtěch Polanský navrhuje zvolit členy výboru spolku a kontrolní komise.
4) Ivana Bergmanová navrhuje za členy výboru spolku Vojtěcha Polanského, Ivanu Bergmanovou a
Jiřího Bergmana.
Hlasování rady : pro: 6 hlasy, proti : 0 hlasů.
Přijato.
 
5) Vojtěch Polanský navrhuje za členy kontrolní komise Víta Navrátila, Martinu Ondrovičovou a Kateřinu
Semerádovou.
Hlasování rady : pro: 6 hlasy, proti : 0 hlasů.
Přijato.
 
6) Vojtěch Polanský navrhuje za předsedu kontrolní komise Víta Navrátila.
Hlasování rady : pro: 6 hlasy, proti : 0 hlasů.
Přijato.
 
Zasedání bylo ukončeno v 15:21
 
zapsala: Ivana Bergmanová
Zápis schválili přítomní členové Členské schůze:
Ivana Bergmanová
Jiří Bergman
Bc. Vojtěch Polanský
Martina Ondrovičová
Ing. Vít Navrátil
Kateřina Semerádová
v Kralicích nad Oslavou 11. ledna 2014

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Projekt podporovaný Jihomoravským krajem