2013-06-28_X. zasedání valné hromady

28.06.2013 22:10

Zápis z X. valné hromady o.s. GLOTTIS,

sídlo Říčany u Brna, Za Horou 466

ze dne 28. června 2013

 

Přítomni:

Bc. Vojtěch Polanský, Ivana Ondrovičová, Jiří Bergman, Ing. Vít Navrátil,

            Valná hromada je usnášeníschopná.

 

1)                 Ivana Ondovičová navrhuje ustanovit jako zapisovatele Ing. Víta Navrátila.

Hlasování členů: pro: 4 hlasů, proti: 0 hlasů.

Přijato.

 

2)                 Předseda rady předkládá uzavřený rozpočet roku 2012 ke schválení.

Hlasování členů: pro: 5 hlasů, proti: 0 hlasů.

Rozpočet byl přijat.

 

3)                 Předseda rady předkládá výroční zprávu za rok 2012 ke schválení.

Hlasování členů: pro: 5 hlasů, proti: 0 hlasů.

Zpráva byla přijata.

 

4)                 Předseda rady předkládá rozpočet na rok 2013 na schválení.

Hlasování členů: pro: 5 hlasů, proti: 0 hlasů.

Rozpočet byl přijat.

 

5)                 Proběhla diskuze na téma financování účasti mažoretek na Mistrovství Evropy v Lillehammeru, které se uskuteční na podzim 2013. Z diskuze vyplynula snaha většinu výdajů zajistit pomocí sponzorských darů.

 

6)                 Soustředění proběhne v termínu 17.-24.8. 2013.

 

 

 

Schůze valné hromady byla ukončena ve 22:10 hodin.

 

Zapsal: Ing. Vít Navrátil

 

 

 

 

Zápis schválili přítomni členové valné hromady:

Bc. Vojtěch Polanský

Jiří Bergman

Ivana Ondrovičová

Ing. Vít Navrátil

Martina Ondrovičová

 

v Kralicích nad Oslavou dne 28. června 2013

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Projekt podporovaný Jihomoravským krajem