2013-03-02_VIII. zasedání rady

02.03.2013 17:49

ZÁPIS Z VIII. ZASEDÁNÍ RADY o.s. GLOTTIS,

se sídlem v Říčanech u Brna, Za horou 466

ze dne 2. března 2013

 

Přítomni :       Bc. Vojtěch Polanský, Ivana Ondrovičová, Jiří Bergman.

                        Rada je usnášeníschopná.

Hosté :             Ing. Vít Navrátil, Martina Ondrovičová – kontrolní komise,

 

1)                  Předseda rady Vojtěch Polanský navrhuje zapisovatele Ing. Víta Navrátila.

Hlasování rady :           pro: 3 hlasy, proti : 0 hlasů.

Přijato.

2)                  Ivana Ondrovičová oznamuje, že zažádala od dotace na JM kraj z programu „Individuální dotace JM kraje 2013“.

3)                  Ivana Ondrovičová oznamuje, že nám firma ATEX, s.r.o., prodejce sportovního oblečení nám v případě objednání poskytne slevu na trička a sportovní kalhoty. Nabídka byla akceptovaná a probíhá shromažďování informací k objednávce.

4)                   

 

Zasedání bylo ukončeno ve ??.

 

zapsal: Ing. Vít Navrátil

 

Zápis chválili přítomní členové rady :
                                               Ivana Ondrovičová
                                               Jiří Bergman
                                               Bc. Vojtěch Polanský

 

v Kralicích nad Oslavou 02.03. 2013

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Projekt podporovaný Jihomoravským krajem