2012-11-24_VII. zasedání rady

24.11.2012 16:48

ZÁPIS Z VII. ZASEDÁNÍ RADY o.s. GLOTTIS,

se sídlem v Říčanech u Brna, Za horou 466

ze dne 24. listopadu 2012

 

Přítomni :       Bc. Vojtěch Polanský, Ivana Ondrovičová, Jiří Bergman.

                        Rada je usnášeníschopná.

Hosté :             Ing. Vít Navrátil, Martina Ondrovičová – kontrolní komise,

 

1)                  Předseda rady Vojtěch Polanský navrhuje zapisovatele Ing. Víta Navrátila.

Hlasování rady :           pro: 3 hlasy, proti : 0 hlasů.

Přijato.

2)                  Předseda rady přečetl návrh programu zasedání. Ivana Ondrovičová navrhla zařadit další dva body k projednání – tréninkové oblečení a školení vedoucích mažoretek.

3)                  Předseda oznamuje, že zrušil účet sdružení u Komerční banky. Zůstatek byl převeden do rezervního fondu, který je součástí nového účtu ve FIO bance (č.ú. 2200303451/2010), který byl zřízen na základě schváleného bodu č.5 minulého zasedání.

4)                  Předseda rady navrhuje zřízení účtu „Paypal“ k novému účtu (pokud banka službu nabízí) pro usnadnění platby při úhradě zboží ze zahraničí.

Hlasování rady : pro: 3 hlasy, proti: 0 hlasů.

Přijato, předseda rady zjistí možnosti banky a případně zajistí zřízení účtu.

5)                  Předseda rady informoval o prodloužení domény „glottis.org“ na další 3 roky.

6)                  Předseda rady navrhuje zřízení centrálního vzdáleného úložiště pro sdílení dat sdružení.

Hlasování rady : pro: 3 hlasy, proti: 0 hlasů.

Přijato.

7)                  Předseda oznamuje, že do příštího zasedání v koordinaci s pokladníkem uzavře rozpočet soustředění 2012.

8)                  Pokladník informoval radu, že plánovaný rozpočet na rok 2012 je rámcově dodržován.

9)                  Byly zhodnoceny akce proběhlé v letošním roce (soutěže, setkání) a byly zhodnoceny jako úspěšné.

10)               Další zasedání je naplánováno předběžně na leden 2013.

 

Zasedání bylo ukončeno ve 12:45.

 

zapsal: Ing. Vít Navrátil

 

Zápis chválili přítomní členové rady :
                                               Ivana Ondrovičová
                                               Jiří Bergman
                                               Bc. Vojtěch Polanský

 

v Kralicích nad Oslavou 24. listopadu 2012

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Projekt podporovaný Jihomoravským krajem