2012-09-12_Zápis z mimořádného zasedání rady

12.09.2012 19:06

Zápis z mimořádného zasedání rady o.s. GLOTTIS,
sídlo Říčany u Brna, Za horou 466

ze dne 12. září 2012
 

Přítomni: 
Bc. Vojtěch Polanský, Ivana Ondrovičová, Jiří Bergman
Rada je usnášeníschopná.

1)                 předseda rady navrhuje pro jednoznačnou identifikaci osob o.s. Glottis tyto body:
a) opětovnou volbu předsedy rady a místopředsedy rady.
b) ustanovení pokladníka předsedou rady.

hlasování rady :    pro: 3 hlasy, proti : 0 hlasy

2)                 předseda rady prohlašuje, že na základě zápisu z ustavující členské schůze o.s. GLOTTIS, sídlo Říčany u Brna, Za horou 466 , ze dne 25. srpna 2010 byla Valnou hromadou zvolena rada sdružení v tomto složení :
Ivana Ondrovičová, narozena dne : skrytá data, bytem : Za Sokolovnou 223, 675 73 Kralice n./Oslavou
Jiří Bergman, narozen dne: skrytá data bytem : Za Sokolovnou 223, 675 73 Kralice n./Oslavou
Bc. Vojtěch Polanský, narozen dne: skrytá data, bytem: Za Horou 466, 664 82 Říčany u Brna

3)                 Ivana Ondrovičová navrhuje za předsedu rady o.s. Bc. Vojtěcha Polanského, narozeného dne: skrytá data
hlasování rady :          pro: 3 hlasy, proti : 0 hlasy
Za předsedu rady o.s. byl zvolen Bc. Vojtěch Polanský, narozen dne: skrytá data

4)                 Ivana Ondrovičová navrhuje za místopředsedu rady o.s. Jiřího Bergmana,
narozeného dne: skrytá data
hlasování rady : pro: 3 hlasy,  proti : 0 hlasů
Za místopředsedu rady o.s. byl zvolen Jiří Bergman, narozen dne: skrytá data

5)                 předseda rady tímto ustanovuje do funkce pokladníka Ivanu Ondrovičovou,
narozenou dne : skrytá data

 

Příští schůze rady : 29.září 2012                                                                     zapsal: Bc. Vojtěch Polanský

zápis schválili přítomní členové rady :                                              v Náměšti nad Oslavou 12. září 2012


 

Ivana Ondrovičová                                        Jiří Bergman                                       Bc. Vojtěch Polanský 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Projekt podporovaný Jihomoravským krajem