2011-11-23_VI. zasedání valné hromady

23.11.2011 19:30
Zápis z VI. valné hromady o.s. GLOTTIS,
sídlo Říčany u Brna, Za Horou 466
 
ze dne 23. listopadu 2011
 
Přítomni:
 
Bc. Vojtěch Polanský, Ivana Ondrovičová, Jiří Bergman, Ing. Vít Navrátil
 
Valná hromada je usnášeníschopná.
 
1) Jiří Bergman navrhuje ustanovit jako zapisovatelku Ivanu Ondrovičovou.
Hlasování členů: pro: 4 hlasů, proti: 0 hlasů.
Přijato.
 
2) Předseda navrhuje zpracování oranizační struktury občanského stružení na rok 2012.
Hlasování členů pro návrh: pro: 4 hlasy, proti: 0 hlasů
Přijato.
 
3) Valná hromada schvaluje konání soustředění mažoretek v roce 2012.
Hlasování členů: pro 4 hlasů, proti: 0 hlasů.
Přijato.
 
4) Ivana Ondrovičová oznamuje zaslání žádostí o príspěvek na provoz kroužku
mažoretek okolním obcím.
Valní hromada bere na vědomí.
 
5) Předseda rady Bc. Vojtěch Polanský navrhuje další zasedání Valné hromady na
4.2.2012 v 11:00 v Kralicích nad Oslavou.
Hlasování členů: pro: 4 hlasů, proti: 0 hlasů.
Přijato.
 
Schůze valné hromady byla ukončena ve 19:30 hodin.
 
Zapsala: Ivana Ondrovičová
 
Zápis schválili přítomni členové valné hromady:
Bc. Vojtěch Polanský
Jiří Bergman
Ivana Ondrovičová
Ing. Vít Navrátil
 
v Kralicích nad Oslavou dne 23. listopadu 2011

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Projekt podporovaný Jihomoravským krajem