2011-11-23_IV. zasedání rady

23.11.2011 18:30
Zápis ze IV. zasedání rady o.s. GLOTTIS,
sídlo Říčany u Brna, Za horou 466
 
ze dne 23.11.2011
 
Přítomni:
 
Bc. Vojtěch Polanský, Ivana Ondrovičová, Jiří Bergman
 
Rada je usnášeníschopná.
 
1) Předseda rady Bc. Vojtěch Polanský navrhuje zapisovatelku Ivanu Ondrovičovu.
hlasování rady : pro: 3 hlasy, proti : 0 hlasy
 
2) Předseda rady Bc. Vojtěch Polanský navrhuje, aby Martina Ondrovičová by zvolena zástupcem
hlavní trenérky v případě její nepřítomnosti na tréninku. Viz organigram – příloha.
Hlasování rady: pro: 3 hlasy, proti: 0 hlasů
Přijato.
 
3) Ivana Ondrovičová navrhuje rozdělení tréninků přípravky do trenérských skupin 2x2. Hlavní trenér
zpracuje Plán činnosti. Na každém tréninku bude probíhat zápis o tréninku.
Hlasování rady: pro: 3 hlasy, proti: 0 hlasů
Přijato.
 
4) Předseda rady Bc. Vojtěch Polanský navrhuje dne 10.12.2011 schůzku s kandidátkami
dramatického kroužku v Říčanech, projednání chodu a fungování nového kroužku, další vize.
Hlasování rady: pro: 2 hlasy, proti: 1 hlas
Přijato.
 
5) Bylo projednáno konání soustředění v roce 2012. Hlavní trenér do příštího zasedání rady zpracuje
závaznou přihlášku.
 
6) Místopředseda rady Jiří Bergman navrhuje změnu webmastera z Michaely Drápalové na Martinu
Ondrovičovou, a to s okamžitou platností.
Hlasování rady: pro: 3 hlasy, proti: 0 hlasů
Přijato.
 
7) Předseda rady Bc. Vojtěch Polanský navrhuje vzhledem k přítomnosti většiny členů rady sdružení
svolat VH.
 
Příští schůze rady : 4.února 2012
 
zapsala: Ivana Ondrovičová
 
zápis schválili přítomní členové rady :
Ivana Ondrovičová
Jiří Bergman
Bc. Vojtěch Polanský
 
v Kralicích nad Oslavou 23.11.2011

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Projekt podporovaný Jihomoravským krajem