2011-08-20_III. zasedání rady

20.08.2011 20:00
Zápis z III. zasedání rady o.s. GLOTTIS ,
sídlo Říčany u Brna, Za Horou 466
 
ze dne 20.srpna 2011
 
Přítomni:
 
Bc. Vojtěch Polanský, Ivana Ondrovičová, Jiří Bergman
 
Rada je usnášeníschopná.
 
1) Předseda navrhuje, aby Ivana Ondrovičová zajistila informace o případné změně BÚ
(nyní BÚ zřízen u Komerční banky, možný přechod k České poště)
hlasování rady: pro: 3 hlasy, proti: 0 hlasů
 
2) Ivana Ondrovičová navrhuje a předkládá ke schválení přihlášku pro kroužek
mažoretek na školení rok 2011/2012.
přijato
 
3) Ivana Ondrovičová navrhuje specifikaci trenérů kroužku přípravky - každý trenér
čekatel obdrží Trenérskou kartu, kde budou zaznamenávány odučené hodiny. Zároveň
předkládá Trenérskou kartu ke schválení.
hlasování rady: pro: 3 hlasy, proti: 0 hlasů
 
4) Předseda navrhuje otevření dalších zájmových kroužků.
hlasování rady: pro: 2 hlasy, proti: 1 hlas
 
5) Předseda navrhuje svolání valné hromady na 21. srpna 2011
hlasování rady: pro: 3 hlasy, proti: 0 hlasů
 
6) Předseda rady svolává valnou hromadu na 21. srpna 2011 v 9:00 hod.
 
Zapsala: Ivana Ondrovičová
 
Zápis schválili přítomni členové rady:
Bc. Vojtěch Polanský
Jiří Bergman
Ivana Ondrovičová
 
v Zásece u Velkého Meziříčí dne 20. srpna 2011

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Projekt podporovaný Jihomoravským krajem