2010-12-27_III. zasedání valné hromady

27.12.2010 20:00

Zápis z III. zasedání valné hromady o.s. GLOTTIS,
sídlo Říčany u Brna, Za horou 466

ze dne 27. prosince 2010

 

Přítomni: 
Bc.Vojtěch Polanský, Ivana Ondrovičová, Jiří Bergman, Ing.Vít Navrátil, jako host Martina Ondrovičová
Valná hromada je usnášení schopná.

1)         Ing.Vít Navrátil navrhuje ustanovit zapisovatelku Ivanu Ondrovičovou
hlasování členů : pro: 4 hlasy, proti : 0 hlasů 
přijato

2)         předseda rady Bc.Vojtěch Polanský navrhuje přijetí nového člena sdružení Martinu Ondrovičovou

hlasování členů : pro: 4 hlasy, proti : 0 hlasů
přijato

3)         předseda rady Bc.Vojěch Polanský navrhuje ustanovit členem kontrolní komise Martinu Ondrovičovou
hlasování členů : pro: 4 hlasy, proti : 0 hlasů, Martina Ondrovičová se zdržela hlasování
přijato

 

4)         předseda rady Bc. Vojtěch Polanský navrhuje správcem webových stránek www.mazoretky-pusinky.webnode.cz Michaelu Drápalovou, a to od 1.1.2011, na základě dohody o provedení práce, která bude sepsána nejpozději 31.1.2011
hlasování členů : pro: 5 hlasů, proti : 0 hlasů 
přijato

 

5)         předseda rady předkládá finanční plán na soustředění 2011, tento finanční plán bude zveřejněn na webových stránkách Glottis o.s. po uzávěrce přihlášek, tj. v průběhu měsíce února (pozn. uzávěrka přihlášek je 31.ledna 2011), částka soustředění na osobu nepřesáhne 3.600,- Kč
hlasování členů : pro: 5 hlasů, proti : 0 hlasů 
přijato

 

Schůze valné hromady byla ukončena ve 20:00

Zapsala: Ivana Ondrovičová

zápis schválili přítomní členové valné hromady: 
Ivana Ondrovičová 
Jiří Bergman 
Bc. Vojtěch Polanský

Ing. Vít Navrátil                                                                                 v Říčanech 27. prosince 2010

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Projekt podporovaný Jihomoravským krajem