2010-08-28_I. zasedání rady

25.08.2010 19:56

Zápis ze zasedání rady o.s. GLOTTIS,
sídlo Říčany u Brna, Za horou 466

ze dne 25. srpna 2010 

 

Přítomni: 
Bc. Vojtěch Polanský, Ivana Ondrovičová, Jiří Bergman 
Rada je usnášeníschopná.

1)         Ivana Ondrovičová navrhuje za předsedu rady o.s. Bc. Vojtěcha Polanského. 
hlasování rady :          pro: 3 hlasy, proti : 0 hlasy 
Za předsedu rady o.s. byl zvolen Bc. Vojtěch Polanský.

2)         Ivana Ondrovičová navrhuje za místopředsedu rady o.s. Jiřího Bergmana. 
hlasování rady : pro: 3 hlasy,  proti : 0 hlasů 
Za místopředsedu rady o.s. byl zvolen Jiří Bergman.

3)         předseda rady navrhuje ustanovit v rámci sdružení zájmový kroužek mažoretek. 
hlasování rady : pro: 3 hlasy, proti : 0 hlasů 
V rámci sdružení byl ustanoven zájmový kroužek mažoretek.

4)         předseda rady navrhuje dokumentaci zájmového kroužku mažoretek: 
a) příloha č.1. - přihláška, 
b) příloha č.2. - předávací protokol, 
c) příloha č.3. - stanovy zájmového kroužku mažoretek, 
d) příloha č.4. - přihláška na soustředění, 
e) příloha č.5. - průkaz mažoretky, 
f) příloha č.6. - přihláška trenéra-čekatele. 
hlasování rady : pro: 3 hlasy, proti : 0 hlasů 
Byla schválena dokumentace zájmového kroužku mažoretek podle příloh.

 

5)         místopředseda rady navrhuje plán činnosti zájmového kroužku mažoretek na školní rok 2010/2011 specifikovaný v příloze č.7. 
hlasování rady : pro : 3 hlasy, proti : 0 hlasů 
Plán činnosti zájmového kroužku mažoretek na školní rok 2010/2011 
byl schválen podle přílohy č.7.

 

6)         předseda rady navrhuje přijmout vzor členské karty, logo-typy sdružení a jednotlivých kroužků podle přílohy č.8. 
hlasování rady : pro : 3 hlasy, proti : 0 hlasů 
Byly přijaty vzory členských karet a logo-typy podle přílohy č.8.

7)         předseda rady navrhuje zřídit bankovní účet u KB, a.s. a přístup k tomuto bankovnímu účtu sdružení přidělit následujícím osobám : Bc. Vojtěch Polanský, Jiří Bergman, Ivana Ondrovičová. 
hlasování rady : pro : 3 hlasy, proti : 0 hlasů 
Přijato.

 

8)         předseda rady navrhuje společnými silami zpracovat finanční plán na rok 2011, projednat ho na další schůzi rady a připravit ke schválení valnou hromadou. 
hlasování rady : pro : 3 hlasy, proti : 0 hlasů 
Přijato.

 

9)         předseda rady navrhuje stanovit školné na školní rok 2010/2011 ve výši 2800,- Kč na jednu závazně přihlášenou osobu a toto předloží valné hromadě ke schválení. 
hlasování rady : pro : 3 hlasy, proti : 0 hlasů 
Přijato.

Příští schůze rady : 24.září 2010

zapsal: Ing. Vít Navrátil

zápis schválili přítomní členové rady : 
Ivana Ondrovičová 
Jiří Bergman 
Bc. Vojtěch Polanský

v Náměšti nad Oslavou 25. srpna 2010

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Projekt podporovaný Jihomoravským krajem